Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.filmowa.net

Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej filmowa.net.

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-11-28.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-05-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1.1.1 - złożone elementy graficzne
3.3.2 - brak opisów etykiet formularzy
4.1.2 – brak opisów elementów cyfrowych
4.1.2 – przestarzałe elementy kodu
4.1.2 – błędne opisy pól formularzy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kurp, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 511 555 669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

•Siedziba podmiotu:
Budynek administracyjno-biurowy ul. Górnicza 5 40-008 Katowice Instytucja Filmowa Silesia Film w Katowicach na bieżąco dostosowuje swoje budynki dla osób o szczególnych potrzebach. Obiekty należące do Instytucji to: siedziba – budynek administracyjno-biurowy, Kino Kosmos, Kino Światowid, Kinoteatr Rialto, Kino Janosik oraz Kino Bałtyk.
•Lokalizacja i wejście Budynek administracyjno-biurowy stanowi siedzibę Instytucji Filmowej „Silesia-Film”. Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta w Katowicach , przy ul. Górniczej 5. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy, nie jest przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Przed wejściem do budynku znajdują się dwa stopnie o wysokości 18 cm każdy. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika. Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków tramwajowych - 100 m, autobusowych - 400 m , dworca PKP - 1000 m , dworca PKS – 1800m.
•Ciągi komunikacyjne Ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do osób o szczególnych potrzebach. Ciągi komunikacyjne stanowią klatki schodowe ze schodami.
•Toaleta W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.
•Parking + miejsca Nieruchomość posiada własny parking bez barier architektonicznych.
•Kino Kosmos
•Lokalizacja i wejście Budynek kina zlokalizowany jest niedaleko ścisłego centrum miasta, przy ul. Sokolskiej 66 w Katowicach. Wejście główne do kina znajduje się od strony ulicy. Prowadzi do niego podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Trasa bez barier, pozbawiona wysokich progów – drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz budynku, z dodatkową możliwość otwarcia drugiego skrzydła. Pracownik kina jest do dyspozycji widza w przestrzeni kina, w kasie. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika. Najbliższy przystanek autobusowy jest położony tuż obok kina, na ul. Morcinka, w odległości ok. 50 m, za przejściem dla pieszych.
•Hol główny + kasa Hol główny jest wolny od przeszkód komunikacyjnych, z dostępem do kasy kina po lewej stronie od wejścia. Materiały repertuarowe, promocyjne czy reklamowe są umieszczane w sposób łatwo dostępny dla każdego widza, zarówno w holu, jak i w przestrzeni galerii. Plakaty informacyjne wieszane są na takiej wysokości, aby wszelkie umieszczone na nich informacje były łatwo czytelne przez każdą zainteresowaną osobę.
•Galeria „przed seansem” Galeria „przed seansem” zlokalizowana jest w budynku kina. Analogicznie do holu pozbawiona jest przeszkód komunikacyjnych. To miejsce, w którym swobodnie można spędzić czas oczekując na seans – z ogólnodostępną prasą o tematyce filmowej, kącikiem dla dzieci oraz niewielką przestrzenią wystawienniczą.
•Duża sala kinowa („Nostromo”) Duża sala kinowa „Nostromo” zlokalizowana jest na parterze budynku kina. Wejście na salę znajduje się na końcu holu, na wprost drzwi wejściowych. Prowadzi do niego szeroki korytarz z lekkim kątem nachylenia (podjazdem). Ciąg komunikacyjny wolny jest od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. Na sali znajdują się cztery miejsca wydzielone dla osób poruszających się na wózkach.
•Mała sala kinowa („Solaris”) Mała sala kinowa „Solaris” zlokalizowana jest na piętrze budynku kina. Wejście na małą salę nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach- brak windy oraz podjazdu. Możliwość wejścia przez klatkę schodową. Na sali wydzielone miejsce dla osób poruszających się na wózkach. W planach jest dostosowanie klatki schodowej prowadzącej do sali kameralnej, aby umożliwić do niej dostęp widzom o szczególnych potrzebach.
•Toaleta W holu, tuż za kasą znajduje się toaleta dostosowana do osób o szczególnych potrzebach („Toaleta wyjątkowi”).
•Parking + miejsca postojowe Kino posiada własny parking. Wjazd za zgodą pracownika kina, po podniesieniu szlabanu. Wzdłuż ulicy Morcinka, obok budynku kina, znajduje się najbliższe miejsce parkingowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce oddalone jest około 50 m od wejścia do kina (z podjazdem), bez żadnych barier.
•Kino Światowid
•Lokalizacja i wejście Budynek kina zlokalizowany jest w centrum miasta, przy ul. 3 Maja 7 w Katowicach. Wejście do kina znajduje się w bramie (poruszając się od strony rynku – druga brama po prawej stronie ulicy, pomiędzy Apteką Ziko a butikiem Femme). Przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Trasa bez barier, pozbawiona wysokich progów. Pracownik kina jest do dyspozycji widza w przestrzeni kina w kasie. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika. W kinie znajduje się pętla indukcyjna, która obejmuje kasę kina oraz duża salę. Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków autobusowych i tramwajowych do kina: al. Korfantego – 600 m, Piotra Skargi – 350 m, Mickiewicza – 350 m, Dworzec PKP - 120 m, plac Wolności – 500 m. •Hol główny + kasa Hol główny jest wolny od przeszkód komunikacyjnych, przedzielony drzwiami. Kasa znajduje się w holu głównym na wprost wejścia.
•Duża sala kinowa Duża sala kinowa zlokalizowana jest w budynku kina. Wejście na salę znajduje się po prawej stronie drugiego holu. Ciąg komunikacyjny wolny jest od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. Na sali znajdują się dwa miejsca wydzielone dla osób poruszających się na wózkach (z prawej i lewej strony 8 rzędu). •Mała sala kinowa Mała sala kinowa zlokalizowana jest w budynku kina, poziom niżej niż sala duża. Wejście na małą salę nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach - brak windy oraz podjazdu. Na salę prowadzi zejście schodami w dół.
•Toaleta W kinie nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób o szczególnych potrzebach poruszających się na wózkach.
•Parking + miejsca postojowe Kino nie posiada własnego parkingu. Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na ul. Młyńskiej (200 m), ul. Mickiewicza (400 m) oraz istnieje możliwość zaparkowania samochodu na parkingu podziemnym w katowickiej galerii handlowej (350 m) – darmowy parking do 2h.
•Kinoteatr Rialto
•Lokalizacja i wejście Budynek kinoteatru usytuowany jest w centrum miasta, przy ulicy Św. Jana 24 w Katowicach. Wejście do kina dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od ul. Wojewódzkiej. Do budynku prowadzi stopień o 5 cm wysokości, w wypadku cięższych wózków elektrycznych dostawia się przenośny, stabilny podjazd umożliwiający płynny wjazd wprost na parter sali kinowej. Konieczność telefonicznego lub poprzez opiekuna, powiadomienia pracownika, który otworzy drzwi na żądanie. Pracownik kina jest do dyspozycji widza w przestrzeni kina w kasie. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika. Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków autobusowych do teatru:
• dworzec autobusowy pod Galerią Katowicką - 250m
• Piotra Skargi – 600 m
• Dworzec PKP - 150 m.
•Hol główny + kasa Hol główny jest wolny od przeszkód komunikacyjnych. Kasa znajduje się w holu głównym, przy drzwiach wejściowych na salę.
•Sala kinowa - widownia Sala kinowa zlokalizowana jest w budynku kina. Wejście na salę dla osób poruszających się na wózkach od ul. Wojewódzkiej. Ciąg komunikacyjny wolny jest od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze widowni znajdują się miejsca dla osób poruszających się na wózkach.
•Toaleta W Kinoteatrze na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.
•Parking + miejsca postojowe Kino nie posiada własnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przy ulicy Wojewódzkiej oraz ul. Kochanowskiego znajdują się dwie ogólnodostępne koperty parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
•Kino Bałtyk
•Lokalizacja i wejście Budynek kina zlokalizowany jest blisko centrum miasta, przy ul. Ks. Londzina 13 w Raciborzu. Wejście do kina znajduje się od ul. Ks. Londzina. Przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Trasa bez barier, pozbawiona wysokich progów. Wejście i hol kina na jednym poziomie. Pracownik kina jest do dyspozycji widza w przestrzeni kina w kasie. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków autobusowych do kina:
• ul. Ks. Londzina – 150 m
• ul. K. Miarki – 300 m
• ul. Wojska Polskiego - 400 m.
•Hol główny + kasa Hol i ciąg komunikacyjny wolny od przeszkód. Znajduje się przy wejściu do kina, na poziomie parteru. Kasa znajduje się w holu głównym, po lewej stronie.
•Sala kinowa - widownia Sala kinowa zlokalizowana jest w budynku kina na niższym poziomie niż hol i kasa. Wejście na salę nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach- brak windy oraz podjazdu na klatce schodowej. Osoby poruszające się na wózkach mają możliwość wejścia na salę przez drzwi wyjściowe, od ul. Drewnianej, po uprzednim poinformowaniu obsługi kina. Na sali wydzielone miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się obok miejsc w pierwszym rzędzie.
•Toaleta Brak toalety dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
•Parking + miejsca postojowe Kino nie posiada własnych miejsc parkingowych. Przy ul. Ks. Londzina, przed wejściem do budynku kina, znajdują się 3 ogólnodostępne miejsca parkingowe. Kolejne, ogólnodostępne miejsca parkingowe zlokalizowane są w ciągu pieszo jezdnym wzdłuż ul. Ks. Londzina, parking od strony ul. Drewnianej w odległości 150m od budynku kina.
•Kino Janosik
•Lokalizacja i wejście Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, blisko Urzędu Miasta i Rynku, przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Żywcu. Do budynku prowadzi jeden półstopień . Brak wejścia przystosowanego dla osób poruszających się na wózkach. Pracownik kina jest do dyspozycji widza w przestrzeni kina w kasie. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w okolicy. Dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w odległości 1,6 km na ulicy Dworcowej.
•Hol główny + kasa Hol główny wolny od przeszkód w ciągu komunikacyjnym, jest wąski i długi. Część przestrzeni zagospodarowana na zabudowę kinowego barku. Kasa znajduje się przy wejściu do kina, na poziomie parteru.
•Sala kinowa Sala kinowa znajduje się w budynku kina. Wejście na salę znajduje się za kasą biletową. Ciąg komunikacyjny wolny jest od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. Na sali znajdują się dwa miejsca wydzielone dla osób poruszających się na wózkach (w pierwszym i drugim rzędzie).
•Toaleta W kinie nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób o szczególnych potrzebach poruszających się na wózkach.
•Parking + miejsca postojowe Ogólnodostępny parking znajduje się naprzeciwko kina po przeciwnej stronie jezdni od strony ul. Sobieskiego, oddalony około 10 metrów od wejścia do budynku. Brak wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Instytucja Filmowa SILESIA FILM