Filmowe podchody na Mikołajki.

Filmowe podchody na Mikołajki.

Rodzinny spacer, wspólna zabawa w kino, spotkanie z aktorami teatralnymi, emocje, atrakcje, a na koniec – Mikołaj z prezentami. W niedzielę, 6 grudnia Kino Kosmos oraz Kino Światowid we współpracy z Teatrem Śląskim zapraszają rodziny z dziećmi na mikołajkową grę miejską.

Wydarzenie rozpocznie się przed Kinem Światowid, gdzie uczestnicy wylosują temat swojego filmowego zadania, otrzymają mapę spaceru i niezbędne wskazówki. Po drodze odwiedzą miejsca, które przybliżą ich do osiągnięcia celu i spotkają aktorów Teatru Śląskiego, którzy pomogą w realizacji zadania. Na mecie przed Kinem Kosmos na wszystkich będzie czekał Mikołaj, który najmłodszym wręczy upominki ufundowane przez księgarnię Miejscownik.

Dodatkowo, dla uczestników wydarzenia, za okazaniem elektronicznego biletu, w kawiarni BEZ CUKRU przy BWA będzie czekała zniżka 20% na wszystkie napoje.

Zapraszamy!

6 grudnia | niedziela | start: Kino Światowid | meta: Kino Kosmos | czas trwania: 11.00 – 13.00

Bilet (opłata rejestracyjna) wynosi 5 zł od rodziny. BILETY MOŻNA JEDYNIE ZAKUPIĆ DROGĄ INTERNETOWĄ.

Dbamy o wspólnie bezpieczeństwo, dlatego na wydarzenie obowiązują zapisy na konkretną godzinę, a ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji oraz zapisy: m.debniak@kosmos.katowice.plREGULAMIN GRY TERENOWEJ „FILMOWY SPECER KINOWY NA MIKOŁAJA”

I.OGÓLNE ZASADY

1.Gra terenowa pod tytułem „FILMOWY SPECER KINOWY NA MIKOŁAJA”

2.Gra odbędzie się w dniu 6 grudnia 2020r o godzinie 11.00 (start przy Kinie Światowid w Katowicach 

3.Gra organizowana jest przez Instytucję Filmową Silesia – Film w Katowicach i Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego

4.Gra odbędzie się na terenie Katowic wyłącznie na terenach otwartych

5.Gra jest otwarta dla rodzin z dziećmi. Osoby które nie ukończyły 18 rok życia mogą wziąć udział w Grze tylko za pisemną zgodą osób dorosłych (rodziców lub opiekunów). Zgoda nie będzie potrzebna w przypadku udziału w Grze rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnicy mogą brać udział w grze wyłącznie w drużynach. Maksymalny limit drużyn to 15. 

6.Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Koszt udziału drużyny w grze to 5 złotych. Zakup biletu na grę jest możliwy wyłącznie online.

7.Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

8. Organizator i Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad bezpieczeństwa dot. przeciwdziałaniu zakażeniu wirusem SARS-Cov-2:

- obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przed rozpoczęciem gry oraz po zakończeniu gry lub stosowanie rękawiczek  ochronnych jednorazowych;

- obowiązkowe zakrywanie ust i nosa w trakcie udziału w grze;

- samodzielne wyposażenie się uczestnika w materiały ochrony osobistej typu maseczka, przyłbica, rękawiczki jednorazowe. Organizator zapewni środki do dezynfekcji przy każdej bazie

    - zachowanie dystansu 1,5 metra z wyłączeniem z tego obowiązku dla osób wspólnie zamieszkujących, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia). Zachowanie dystansu wymagane jest pomiędzy Uczestnikami a pracownikami Organizatora lub sędziami. Organizator zapewni możliwość dezynfekcji na wszystkich bazach.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji osób, które nie przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa gry. 

II.SZCZEGÓŁOWE ZASADY

 1. Celem Gry jest zaliczenie wszystkich zadań, które będę rozplanowane w różnych bazach. Punkty zdobywa się poprzez zdobywanie baz i wykonanie zadania. Każda baza ma przypisanego sędziego/pracownika Organizatora. Przez zdobycie bazy rozumiane jest dotarcie do niej, lub wykonanie przez drużynę zadania.

2. Drużyny - w Grze mogą wystartować drużyny liczące od 2 do maksymalnie 5 osób z jednego gospodarstwa domowego . W każdej drużynie musi być minimum jedna osoba powyżej 18-roku życia.

3.Zgłoszenia drużyn dokonywane są drogą mailową na adres: m.debniak@kosmos.katowice.pl

– przyjęcie zgłoszenia potwierdzone zostanie drogą mailową.

4.Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej do dnia 06.12.2020 roku. Zgłaszając drużynę należy podać jej liczebność, nazwę drużyny oraz skład osobowy (imię i nazwisko każdego z członków drużyny, oraz wyznaczyć pełnoletniego kapitana).

5.Jeżeli w podanym terminie nie zgłosi się maksymalna liczba drużyn Organizator może wskazać dodatkowy termin naboru.

III.PRZEBIEG GRY.

1.Drużyny proszone są o przybycie na miejsce startu punktualnie i zgodnie z terminem ustalonym w potwierdzeniu zgłoszenia.

2.Drużyny startują z miejsca startu zgodnie z wytycznymi przekazanymi w dniu gry terenowej przez Organizatora. Kolejność startu odbędzie się zgodnie z kolejnością przyjęcia zgłoszeń. Każda z drużyn startuje tylko i wyłącznie w czasie ustalonym przez Organizatora. 

3.W momencie startu każda z drużyn otrzymuje mapę określającą przebieg trasy oraz lokalizację baz.

4.Dotarcie do określonych miejsc będących bazami zgodnie ze wskazówkami i wykonanie zadań skutkuje przyznaniem przez sędziego/pracownika Organizatora punktu

5.W bazach na drużyny będą czekały zadania do wykonania. W bazie może przebywać w tym samym czasie wyłącznie jedna drużyna.

6.Na przebycie trasy każda z drużyn ma 30 minut. Po przekroczeniu w/w czasu drużyna zostaje zdyskwalifikowana.

7.Drużyny poruszają się pieszo.

8.Całą trasę drużyny muszą pokonać razem, bez rozdzielania się.

9.Po weryfikacji zadania i zliczeniu czasów ogłaszane są wyniki. Cel gry zostaje osiągnięty poprzez zaliczenie wszystkich baz i wykonanie zadań.

10.Wątpliwości i protesty powinny być zgłoszone Organizatorom w czasie 15 minut od ogłoszenia wyników.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Gra może zostać odwołana przez Organizatora bez podania przyczyn.

2. Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do czasu startu Gry.

3. Interpretacja niniejszego regulaminu zależy wyłącznie od Organizatora.

4. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestników.

Legenda emisji

Kup / Rezerwuj bilet
Anulowane
Brak miejsc
Ostatnie wolne miejsca
Sprzedaż online zakończyła się

Instytucja Filmowa SILESIA FILM