Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest
Sprzedawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z
korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym przygotowania i realizacji umowy
sprzedaży lub rezerwacji Biletu.
2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy,
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935,
NIP 7792369887, Regon 301345068.
3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz
niezbędny do zakupu Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe
przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie
danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do
nich osobom nieuprawnionym.

Instytucja Filmowa SILESIA FILM