SŁUCHAJ OCZAMI

SŁUCHAJ OCZAMI

Obsada:
Czas trwania: 90 min
Tematem wydarzenia będzie przedstawienie relacji między sztuką filmową a językiem migowym jako przestrzenno-wizualną formą komunikacji. 

W społeczeństwie funkcjonują osoby niesłyszące, które zalicza się do kategorii osób niepełnosprawnych. Część z nich przynależy do mniejszości kulturowo-językowej, czyli do świata Głuchych i komunikują się w swoim języku migowym – w Polsce jest to Polski Język Migowy, oznaczony skrótem PJM. Z kolei część z nich pragnie należeć do świata słyszących, a reszta oscyluje pomiędzy tymi dwoma światami. Pomimo licznych wysiłków włożonych w rozwój mowy oraz słuchu, wydanych kosztów na aparaty słuchowe, osoby niesłyszące zawsze były na marginesie świata słyszących wskutek bariery komunikacyjnej. Przyczyną samotności osób niesłyszących jest brak świadomości istnienia problemu i konsekwencji z tego wynikających. Przez to wszystko niesłyszący doświadczają dużo cierpienia.

-----------------------------------------------------------------

Kinga Hołda-Justycka – film krótkometrażowy 10 min.

Problem komunikacji pomiędzy osobami słyszącymi i niesłyszącymi. Czy osoba niesłysząca jest w stanie w pełni zrozumieć wypowiedź osoby słyszącej za pomocą odczytywania ruchu warg? Niestety nie. Co więcej, tylko niektórzy Głusi potrafią czytać z ust. Taka sytuacja jest niesprawiedliwa. Uważam, że ludzie słyszący powinni porozumiewać się z nami, Głuchymi, przy użyciu języka migowego. Byłoby wspaniale, gdyby nasza komunikacja odbywała się chociaż w 50 procentach za pomocą języka migowego. Na razie nie jest to możliwe, bo niestety ludzie słyszący nie znają świata Głuchych i nie rozumieją naszych problemów, a wręcz boją się ich.
Klaudia Wysiadecka i Katarzyna Stefańska – krótkometrażowy film animowany 10min.

W Polsce nie ma animacji zawierających w sobie Polski Język Migowy. Pierwsza, krótkometrażowa animacja ‘’Blue 52’’ skupia się na przedstawieniu problematyki dziecka niesłyszącego urodzonego w rodzinie słyszącej. Fabuła przestawia próby połączenia się z wielorybem Blue 52, który tak samo jak bohaterka, jest samotny  przez liczne bariery komunikacyjne. Na spotkaniu projektantki i autorki animacji ‘’Blue 52’’ opowiedzą o kulisach powstawania animacji, przybliżą problematykę osób z wadą słuchu w relacji ze słyszącymi.

Legenda emisji

Kup / Rezerwuj bilet
Anulowane
Brak miejsc
Ostatnie wolne miejsca
Sprzedaż online zakończyła się

Instytucja Filmowa SILESIA FILM