6. Panel: Czy Śląsk jest skazany na węgiel? Sprawiedliwa transformacja + Film: "Punkt krytyczny - Energia odNowa" / Panel: Is Silesia condemned to use coal? Just transformation + Movie: "Punkt krytyczny - Energia odNowa"

6. Panel: Czy Śląsk jest skazany na węgiel? Sprawiedliwa transformacja + Film: "Punkt krytyczny - Energia odNowa" / Panel: Is Silesia condemned to use coal? Just transformation + Movie: "Punkt krytyczny - Energia odNowa"

Obsada: .
Moderator:
Robert Tomaszewski, PI Energy

Prelegenci:
Łukasz Bluszcz, reżyser / movie director
Patryk Białas, Katowicki Alarm Smogowy
Jerzy Buzek, Parlament Europejski (TBC) / European Parliament (TBC)
Daniel Kiewra, Instytut Badań Strukturalnych (TBC) / Institute for Structural Research (TBC)


Punkt krytyczny - Energia odNowa, reż. Łukasz Bluszcz, 2017, 73 min
Pierwszy polski pełnometrażowy dokument poświęcony zmianom klimatu porusza kwestie istotne dla świata z naszej lokalnej perspektywy. Jakie wyzwania stoją przed regionem, w którym głównym źródłem energii od lat pozostaje węgiel? Jak skutecznie walczyć ze smogiem? Czy w ogóle można jeszcze ograniczyć wzrost temperatury do poziomu, który odsunie na dłużej widmo globalnego ekologicznego kataklizmu? O problemach, jakie powstrzymują rozwój odnawialnych źródeł energii i rozwiązaniach, które mogą powstrzymać katastrofę, mówią w filmie Łukasza Bluszcza eksperci i aktywiści z Polski i Niemiec.


Punkt krytyczny - Energia odNowa, dir. Łukasz Bluszcz, 2017, 73 min
The first Polish full-length documentary on the subject of climate change addresses issues that are important to the world from our local perspective. What are the challenges facing a region where coal has been the main source of energy for years? How can we fight smog effectively? Is it still possible to limit the temperature increase to a level that will delay the spectre of a global environmental catastrophe? In Łukasz Bluszcz's film, experts and activists from Poland and Germany talk about the problems that are preventing the development of renewable energy sources and solutions that can stop a potential catastrophe.O festiwalu
Klimatyczny Festiwal Filmowy przybliży mieszkańcom Śląska tematykę ochrony środowiska. Celem Festiwalu jest również wskazanie na potrzebę pilnych działań w odpowiedzi na problemy, które płyną ze zmian klimatycznych. Chcemy zainspirować jak największą liczbę osób, by w domu i swoim najbliższym otoczeniu zmieniały styl życia na bardziej przyjazny środowisku. Łączymy siły z organizacjami o zasięgu ogólnopolskim, uczestniczącymi w szczycie klimatycznym w Katowicach, aby wspólnie ze światowymi liderami wesprzeć przesłania COP24.

Festiwal, odbywający się 7-9 grudnia w Kinoteatrze Rialto, to pokazy filmów, dyskusje, warsztaty i wydarzenia specjalne, które dadzą impuls do świadomego działania na rzecz środowiska. Pokazy połączone będą z dyskusjami, w których wezmą udział przedstawiciele organizacji ochrony środowiska, przedsiębiorcy, eksperci i aktywiści. Skupimy się na zmianie klimatu, zrównoważonym życiu, prawach człowieka, zagadnieniu zero waste, odpowiedzialnej turystyce, zagadnieniach lokalnych i COP24.

Wydarzenie organizują Ambasada Królestwa Niderlandów, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, IKEA i Polityka Insight. Udział bezpłatny.


About festival
The Climate Film Festival is an event that brings climate-themed films to a diverse array of people from across the Upper Silesian metropolitan area. The aim is to raise public awareness of the urgency of climate change and the problems it poses to societies and individuals. The festival is also designed to inspire people to take action against climate change at home and in their communities by shifting to sustainable habits and living in a more environmentally-friendly way. We are aligning with partner organizations across the country to take part in the Climate Conference in Katowice and are bringing leaders from around the world to support the message of the COP24 summit.

The festival will run December 7-9 at Kinoteatr Rialto in Katowice, and will consist of screenings, discussions, workshops, and special events to spark green ideas. The screenings will be followed by panel discussions with leaders, experts and activists involved in business and environmental issues. We will be focusing on climate change, sustainable living, human rights, zero waste, environmental activism, responsible tourism, issues important to local communities and the COP24 summit itself.

The event is organized by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, the Helsinki Foundation for Human Rights, IKEA and Polityka Insight. Participation is free of charge and open to the general public.

http://www.klimatycznyfestiwal.pl/

Legenda emisji

Kup / Rezerwuj bilet
Anulowane
Brak miejsc
Ostatnie wolne miejsca
Sprzedaż online zakończyła się

Instytucja Filmowa SILESIA FILM