4. Panel: Czy czeka nas koniec? + Film: "Czy czeka nas koniec?" / Panel: Is this the end? + Movie: "Before the flood"

4. Panel: Czy czeka nas koniec? + Film: "Czy czeka nas koniec?" / Panel: Is this the end? + Movie: "Before the flood"

Obsada: .
Moderator:
Wawrzyniec Smoczyński, Polityka Insight

Prelegenci:
Laurence Tubiana, European Climate Foundation (TBC)
Jennifer Morgan, Greenpeace (TBC)
Katarzyna Dulko-Gaszyna, IKEA


Czy czeka nas koniec?, reż. Fisher Stevens, 2016, 96 min
Leonardo DiCaprio w roli Posłańca Pokoju ONZ* podróżuje po świecie, tworząc kompendium wiedzy o zmianie klimatu i poszukując rozwiązań, które mogłyby oddalić nadciągającą ekologiczną katastrofę. Słynny aktor odwiedza daleką Północ, lasy równikowe i morskie głębiny, kraje bogate i ubogie, rozmawia z politycznymi liderami, naukowcami i aktywistami. Zadaje niewygodne pytania i otrzymuje nieoczywiste odpowiedzi. Film w przystępny sposób przybliża mechanizmy degradacji środowiska w wyniku dążenia do maksymalizacji zysków przez międzynarodowe korporacje i ujawnia biznesowe powiązania polityków i lobbystów bagatelizujących kwestię zmian klimatu. Znakomitym podsumowaniem filmu jest finałowe przemówienie DiCaprio na forum ONZ – wezwanie do działania na rzecz naszej wspólnej przyszłości.


Before the flood, dir. Fisher Stevens, 2016, 96 min
As a UN Messenger of Peace, Leonardo DiCaprio travels around the world, gathering a compendium of knowledge about climate change and seeking solutions that could delay an impending environmental catastrophe. The famous actor visits the Far North, equatorial forests and the depths of the sea, rich as well as poor countries, where he speaks with political leaders, scientists and activists. He asks uncomfortable questions and receives unexpected answers. The film presents, in an accessible way, the mechanisms of environmental degradation as a result of efforts to maximize profits by international corporations and reveals the business connections between politicians and lobbyists who downplay the issue of climate change. DiCaprio's final speech at the UN provided a wonderful summary of the film, which is a call to action for our common future.O festiwalu
Klimatyczny Festiwal Filmowy przybliży mieszkańcom Śląska tematykę ochrony środowiska. Celem Festiwalu jest również wskazanie na potrzebę pilnych działań w odpowiedzi na problemy, które płyną ze zmian klimatycznych. Chcemy zainspirować jak największą liczbę osób, by w domu i swoim najbliższym otoczeniu zmieniały styl życia na bardziej przyjazny środowisku. Łączymy siły z organizacjami o zasięgu ogólnopolskim, uczestniczącymi w szczycie klimatycznym w Katowicach, aby wspólnie ze światowymi liderami wesprzeć przesłania COP24.

Festiwal, odbywający się 7-9 grudnia w Kinoteatrze Rialto, to pokazy filmów, dyskusje, warsztaty i wydarzenia specjalne, które dadzą impuls do świadomego działania na rzecz środowiska. Pokazy połączone będą z dyskusjami, w których wezmą udział przedstawiciele organizacji ochrony środowiska, przedsiębiorcy, eksperci i aktywiści. Skupimy się na zmianie klimatu, zrównoważonym życiu, prawach człowieka, zagadnieniu zero waste, odpowiedzialnej turystyce, zagadnieniach lokalnych i COP24.

Wydarzenie organizują Ambasada Królestwa Niderlandów, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, IKEA i Polityka Insight. Udział bezpłatny.


About festival
The Climate Film Festival is an event that brings climate-themed films to a diverse array of people from across the Upper Silesian metropolitan area. The aim is to raise public awareness of the urgency of climate change and the problems it poses to societies and individuals. The festival is also designed to inspire people to take action against climate change at home and in their communities by shifting to sustainable habits and living in a more environmentally-friendly way. We are aligning with partner organizations across the country to take part in the Climate Conference in Katowice and are bringing leaders from around the world to support the message of the COP24 summit.

The festival will run December 7-9 at Kinoteatr Rialto in Katowice, and will consist of screenings, discussions, workshops, and special events to spark green ideas. The screenings will be followed by panel discussions with leaders, experts and activists involved in business and environmental issues. We will be focusing on climate change, sustainable living, human rights, zero waste, environmental activism, responsible tourism, issues important to local communities and the COP24 summit itself.

The event is organized by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, the Helsinki Foundation for Human Rights, IKEA and Polityka Insight. Participation is free of charge and open to the general public.

http://www.klimatycznyfestiwal.pl/

Legenda emisji

Kup / Rezerwuj bilet
Anulowane
Brak miejsc
Ostatnie wolne miejsca
Sprzedaż online zakończyła się

Instytucja Filmowa SILESIA FILM